Площ 11596км, дължина около 530км, ширина 15-50км, височина 2376м(вр.Ботев).

 

 Стара планина се дели на  Главна старопланинска верига и Предбалкан. Главната старопланинска верига се състои от три части: Западна, Средна и Източна. Има средна надморска височина 722м.

 

  Западната част започва от Белоградчишкия проход и завършва при Арабаконашкия проход. Тази част е дълга 190км, със средна надморска височина 849м. Най-висок връх: Миджур(2168м).

 

 Средната част започва на изток от Арабаконашкия проход и завършва при прохода Вратник. Общата й дължина е 207км,със средна надморска височина  961м. Най-висок връх: Ботев(2376м).

 

  Източната част започва от прохода Вратник и достига нос Емине. Тази част е дълга 155 км. Най-висок връх: Българка(1181м).

 

   Върхове над 2000м:

 

 

   връх/снимка:

 

  1.Ботев (К)

  2.Голям Кадемлия (К)

  3.Млечни чал (К)

  5.Жълтец (К)

  4.Малък Кадемлия (К)

  6.Параджика (К)

  7.Вежен (ЗТ)

  8.Мазалат (К)

  9.Пиргос (К)

10.Безименен (К)

11.Голям Купен (Т)

12.Миджур (Ч)

13.Амбарица (Т)

14.Юрушка грамада (К)

15.Ушите (К)

16.Каменица (ЗТ)

17.Малък Купен (Т)

18.Побита глава (К)

19.Тетевенска Баба (ЗТ)

20.Булуваня (ЗТ)

21.Костенурката (Т)

22.Кръстците (Т)

23.Картала (ЗТ)

24.Обов връх (Ч)

25.Паскал (ЗТ)

26.Мартинова чука (Ч)

27.Равнец (К)

28.Кочмара (К)

29.Ком (Б)

30.Безименен (ЗТ)

31.Косица (ЗТ)

 

 

 н.в.:

 

2376м

2276м

2255м

2227м

2226м

2209м

2198м

2197м

2195м

2171м

2169м

2168м

2166м

2136м

2115м

2104м

2100м

2075м

2070м

2043м

2035м

2035м

2035м

2033м

2029м

2026м

2021м

2017м

2016м

2001м

2001м

 

 

             координати:

 

 42° 43' 02" N  ;  24° 55' 02" E

 42° 43' 40" N  ;  25° 03' 28" E

 42° 43' 29" N  ;  24° 52' 49" E

 42° 43' 19" N  ;  24° 52' 18" E

 42° 43' 51" N  ;  25° 04' 09" E

 42° 43' 31" N  ;  24° 56' 52" E

 42° 45' 08" N  ;  24° 24' 31" E

 42° 43' 04" N  ;  25° 05' 34" E

 42° 43' 41" N  ;  25° 04' 50" E

 42° 43' 14" N  ;  24° 53' 51" E

 42° 43' 26" N  ;  24° 49' 14" E

 43° 23' 43" N  ;  22° 40' 39" E

 42° 43' 13" N  ;  24° 46' 56" E

 42° 43' 58" N  ;  24° 58' 03" E

 42° 43' 51" N  ;  24° 56' 12" E

 42° 45' 17" N  ;  24° 25' 38" E

 42° 43' 18" N  ;  24° 48' 50" E

 42° 42' 38" N  ;  24° 53' 55" E

 42° 46' 23" N  ;  24° 17' 16" E

 42° 45' 37" N  ;  24° 19' 28" E

 42° 43' 09" N  ;  24° 51' 02" E

 42° 43' 43" N  ;  24° 50' 12" E

 42° 46' 34" N  ;  24° 15' 07" E

 43° 25' 35" N  ;  22° 39' 46" E

 42° 45' 58" N  ;  24° 13' 25" E

 43° 23' 15" N  ;  22° 44' 51" E

 42° 40' 39" N  ;  24° 53' 16" E

 42° 40' 53" N  ;  24° 51' 47" E

 43° 10' 26" N  ;  23° 03' 08" E

 42° 45' 12" N  ;  24° 20' 44" E

 42° 45' 48" N  ;  24° 12' 36" E

 

 

   Водопади над 20м:

  

 

   водопад:

 

  1.Райско пръскало

  2.Голям Джендемски водопад

  3.Скакля(Бовска)

  4.Видимско пръскало

  7.Кадемлийско пръскало

  8.Тъжанско пръскало

  9.Бабско пръскало

10.Сувачарско

11.Пенчовско пръскало

12.Боров камък

13.Търниченско пръскало

14.Червената скала

15.Големия водопад

16.Карловско пръскало

17.Широкия водопад

18.Чипровски водопад

 

 

 вис.:

 

124м

120м

  85м

  80м

  72м

  65м

  54м

  54м

  52м

  50м

  48м

  40м

  30м

  26м

  25м

  20м

 

 

             координати:

 

 42° 42' 07" N  ;  24° 55' 37" E

 42° 41' 11" N  ;  24° 53' 49" E

 43° 02' 07" N  ;  23° 19' 54" E

 42° 44' 10" N  ;  24° 57' 13" E

 42° 43' 40" N  ;  25° 01' 30" E

 42° 42' 09" N  ;  25° 04' 42" E

 42° 42' 16" N  ;  25° 03' 03" E

 42° 45' 32" N  ;  24° 36' 29" E

 42° 43' 01" N  ;  25° 00' 48" E

 43° 09' 06" N  ;  23° 30' 16" E

 42° 40' 11" N  ;  25° 07' 31" E

 42° 44' 36" N  ;  24° 38' 26" E

 43° 20' 19" N  ;  22° 50' 17" E

 42° 42' 03" N  ;  24° 51' 12" E

 42° 41' 12" N  ;  24° 54' 11" E

 43° 21' 25" N  ;  22° 49' 01" E

 

 

 

 

 Главната старопланинска верига е пресечена от 20 прохода и 2 пролома. Най-висок проход - Троянският - 1525м надморска височина.

 

 В Стара планина има над 85 хижи и само 2 работещи лифта.  

 

 

   Легенда: 

 (К) - Калоферска планина

 (Т) - Троянска планина

(ЗТ) - Златишко-Тетевенска планина

 (Б) - Берковска планина

 (Ч) - Чипровска планина

   

   Използвана литература:

 1.Стара планина-пътеводител /Тодор Ненов,Георги Чорчопов/;

 2.Енциклопедия на България;

 3.Планините в България  /Васил Николов,Марина Йорданова/;

 4.География на България, 2002г /колектив от БАН/;

 5.Карта-Троянски Балкан;

 6.Топографски карти  и други.

   

   Връзки към други сайтове с информация за Стара планина:

Национален парк “Централен Балкан” 

Стара планина - хижи

Карти на Стара планина

Balkan Range (Стара планина)

СТПД "Академик" - Русе

   

 

   Приятели:

 

 

 

          

 

 При забелязани грешки,за допълнения и препоръки пишете на: d_rashev@mail.bg

 

 Последна промяна: 09.07.2012

  

 

 

 

 

© DPROJECT  2003 - 2012  Всички права запазени.